Stichting Monument Woeste HoeveDonatieIndien u de doelstellingen van de Stichting financieel wilt ondersteunen kunt u een donatie overmaken naar de volgende bankrekening:


bankrekeningnummer 23 81 710 (IBAN NL35INGB0002381710 )

ten name van Stichting Monument Woeste Hoeve


Indien u vaste donateur wilt worden dient u een e-mail te sturen naar de secretaris van onze Stichting, met de volgende gegevens:

1. uw naam en adres

2. uw (eventuele) relatie met de slachtoffers

Onze vaste donateurs houden wij op de hoogte van Stichtings-zaken middels een Nieuwsblad, dat 1x per jaar wordt verzonden, en zij ontvangen een uitnodiging voor het bijwonen van de jaarlijkse herdenking op 8 maart.


Het e-mailadres van het secretariaat van de Stichting is

monumentwoestehoeve@gmail.com

2012overzicht

herdenking 2012

© www.mijn-eigen-website.nl (design)