Stichting Monument Woeste HoeveActueel


Op deze pagina treft u actuele zaken aan betreffende de Stichting.1. Op 15 augustus 2018 is het Nieuwsblad per post verstuurd aan de donateurs van de Stichting.


2. De herdenking in 2019 wordt gehouden op vrijdag 8 maart 2019 vanaf 12.30 uur. De bijeenkomst in restaurant De Woeste Hoeve is alleen voor donateurs en genodigden. De plechtigheid bij het monument is voor iedereen toegankelijk.


3. Een donateur heeft begin 2017 aan het Stichtingsbestuur gevraagd om plaatsing van richtingsborden op begraafplaats Heidehof opdat het Woeste Hoevelaantje gemakkelijker kan worden gevonden. De gemeente Apeldoorn heeft vervolgens borden geplaatst (zie foto). Ook heeft de gemeente op 31 oktober 2017 een tekstbord geplaatst aan het Woeste Hoevelaantje (zie foto). De eerste regel op dit bord luidt:"Op deze plaats liggen nog 4 van de 117 mannen die op 8 maart 1945 zijn gefusilleerd bij Woeste Hoeve en op Heidehof in een massagraf zijn begraven".

heidehof 2017 1 heidehof 2017 24. Op donderdag 8 maart 2018 was de jaarlijkse herdenking bij het monument, georganiseerd door de Stichting.
Er was, ondanks het slechte weer, sprake van een grote opkomst. De herdenking begon met een bijeenkomst in restaurant De Woeste Hoeve voor donateurs en genodigden. Onze voorzitter sprak een welkomstwoord uit, met als thema "Verzet als voorbeeld". Han van Breugel overhandigde daarna aan de zus van de vorige voorzitter een exemplaar van het door Han uitgebrachte boekje "Twintig jaar herdenken". Hierin staan de toespraken van de voormalige voorzitter van Stichting Monument Woeste Hoeve gedurende de periode van 1995 tot 2013.
Nabestaande Arjan Nales verzorgde vervolgens de jaarlijke toespraak waarin hij zijn grootvader, slachtoffer A.J. Nales, herdacht en over de invloed sprak die het overlijden van grootvader had op het gezin dat achterbleef. Voorts memoreerde hij het doorgeven van de voornamen van grootvader naar de volgende generaties. Het belang van het blijven herdenken werd door hem onderstreept omdat dit meehelpt een volgende oorlog te voorkomen. Een leerling van cbs De Touwladder droeg aansluitend een gedicht voor. Vervolgens was er een stille tocht naar het monument, waar twee leerlingen van De Touwladder een gedicht voordroegen.
Er werden bij het monument kransen en bloemen gelegd door organisaties en nabestaanden, waarbij de stemmige muziek weer werd verzorgd door de Politiekapel Noord- en Oost-Gelderland.


5. Een kleine foto-impressie van de laatste herdenking (op 8 maart 2018):

2018a 2018b 2018c 2018d 2018e 2018f 2018g 2018h 2018i 2018j

herdenking2018actueel

herdenking 2018

© www.mijn-eigen-website.nl (design)