Stichting Monument Woeste HoeveHenk BerendsBinnen de Stichting was Henk Berends de bekendste persoonlijkheid. Voor de oprichting van de Stichting was hij al actief bezig met het verzamelen van gegevens van de slachtoffers. Begin 1990 werd Henk namelijk benaderd door iemand die hem vroeg het graf te zoeken van Bram du Bois die bij Woeste Hoeve was gefusilleerd, waarbij verondersteld werd dat Bram, samen met alle slachtoffers van de fusillade, ook bij Woeste Hoeve zou zijn begraven. Dit was het begin van de zoektocht van Henk die zich al snel uitbreidde naar alle 117 slachtoffers. Zijn vrouw Han was hierbij voor hem steun en hulp in alle opzichten.

Hij bundelde de ontdekte gegevens in een boekwerkje "Woeste Hoeve 6-7-8 maart 1945". Tijdens de oprichtingsvergadering van de Stichting in Arnhem in 1991 kreeg ieder hiervan een exemplaar. Dit boekje was in feite de voorloper van het bekende boek "Woeste Hoeve 8 maart 1945". Dit boek vormt een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse oorlogsgeschiedenis en heeft ervoor gezorgd dat recht werd gedaan aan slachtoffers en nabestaanden. Zonder de inspanning van Henk zou het gebeuren rondom de Woeste Hoeve niet de aandacht hebben gekregen die het verdiende.

Voorts organiseerde Henk, samen met Han, de jaarlijkse herdenking op 8 maart en was daarbij een vraagbaak voor diverse personen en organisaties. Hij was de contactpersoon van de Stichting voor diverse overheden en maatschappelijke organisaties. Tevens heeft hij ervoor gezorgd dat de Woeste Hoeve met 117 bomen in het Verzetsbos te Almere is vertegenwoordigd. Opgemerkt moet worden dat hij dit alles als "buitenstaander" (hij was geen nabestaande) geheel belangeloos heeft gedaan. Hij is dan ook terecht voor al deze activiteiten geridderd. Wij zijn hem en zijn vrouw Han heel veel dank verschuldigd.

terug

henkberends

Henk Berends

© www.mijn-eigen-website.nl (design)