Stichting Monument Woeste HoeveMarius Jan Elisa van der VeenMarius werd geboren op 22 april 1917 in Utrecht.
Hij werkte als ambtenaar op de gemeentesecretarie in Dalfsen. Hij was lid van de LO (Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers) waarvoor hij geldelijke steun regelde en zorgde voor valse persoonsbewijzen. Hij verstrekte eenvoudig illegaal blanco persoonsbewijzen, voorzien van zijn handtekening. Hij liet ook een deel van het persoonsregister van Dalfsen verdwijnen.

Op 22 november 1944 werd hij op de secretarie gearresteerd, nadat bij een joods meisje dat was opgepakt, een door hem ondertekend persoonsbewijs was gevonden. Marius werd naar kamp Erica in Ommen overgebracht en zwaar mishandeld.
Uiteindelijk werd hij in het huis van bewaring in Zwolle opgesloten.

Op de dag van de executie was Marius 27 jaar oud en ongehuwd.

terug

M.J.E.vanderVeen

© www.mijn-eigen-website.nl (design)