Stichting Monument Woeste HoeveJan ThijssenJan werd geboren op 29 december 1908 in Bussum.
Hij was elektrotechnisch ambtenaar bij de PTT en belast met het opsporen van clandestiene zenders. Hij was zelf een enthousiast radio-zendamateur.
Eind 1941 begon hij met het opzetten van een illegaal binnenlands radionetwerk. Begin 1942 kwam hij in contact met jhr. P. J. Six, het hoofd van de OD (Ordedienst). Een radionetwerk was precies wat Six nodig had en Jan trad toe tot de OD. Begin 1943 was het hele radionetwerk klaar en was er verbinding over heel Nederland en met Engeland.
Jan had een zeer uitgesproken mening over de manier waarop verzet tegen de Duitse bezetting moest worden gepleegd: actief verzet in de vorm van sabotage, overvallen op distributie kantoren enz. Jan ergerde zich vreselijk aan de afwachtende houding van de leiding van de OD. Die richtte zich vooral op het verzamelen van inlichtingen en wilde geen gebruik maken van haar radionetwerk totdat het kon worden ingezet om de geallieerden na een invasie te helpen.

Jan vond dit wachten zinloos en belegde in april 1943 een vergadering met 6 anderen die hij uit het verzet kende. Samen besloten ze tot de oprichting van een nieuwe organisatie: de Raad van Verzet ( RVV). Jan was bereid met iedereen samen te werken die actief verzet wilde plegen, ook met communisten. Jan werd commandant van de RVV.
Door Jan waren de RVV en de radiodienst van de OD nu één geheel geworden. Six was er niet van gediend dat Jan zijn eigen gang ging. In oktober 1943 kwam het tot een hevig conflict wat leidde tot een volledige breuk. Jan werd uit de OD gezet en was zijn eigen radiodienst kwijt. Maar hij zat niet stil en had in de zomer van 1944 al weer een nieuwe radiodienst in vol bedrijf. Hij had ook actiegroepen gevormd, brigades, die in een groot deel van Nederland actief verzet pleegden.

In 1944 domineerden in het verzet vooral drie landelijke organisaties:
1. de OD (Ordedienst)
2. de LKP (Landelijke Knokploegen)
3.de RVV (Raad Van Verzet).
Onder druk van de regering in Londen werd in september 1944 boven deze illegale verzetsgroeperingen een overkoepelende organisatie geplaatst: de Binnenlandse Strijdkrachten (BS), in bezet gebied onder leiding van kolonel Koot maar met als opperbevelhebber Prins Bernhard. Al snel had Jan een conflict met Koot, omdat Jan ook bij de BS-leiding een te afwachtende houding proefde. Bovendien ging hij niet akkoord met de ondergeschikte positie die Koot hem aanbood binnen de BS. Op 3 november 1944 werd Jan door Koot uit zijn eigen RVV gezet, ondanks het feit dat Prins Bernhard aangaf dat Koot hiermee te ver ging.

Enkele dagen later, op 9 november 1944, werd Jan gearresteerd door de SD (Sicherheitsdienst), waarschijnlijk door verraad. Hij werd vele malen verhoord maar heeft nooit de naam van een ander genoemd.
Hij werd uiteindelijk opgesloten in het huis van bewaring in Zwolle.

Op de dag van de executie was Jan 36 jaar oud, hij was gehuwd en had geen kinderen.
Jan was de enige van de slachtoffers die op de plaats van de executie heeft geprobeerd om te ontkomen.

zie ook: wikipedia, Jan Thijssen

zie ook: wikipedia, Raad van Verzet

terug

J.Thijssen

© www.mijn-eigen-website.nl (design)