Stichting Monument Woeste HoeveWillem MantelWillem werd geboren op 28 juni 1894 in Delft.
Na de HBS te hebben doorlopen, behaalde hij in 1921 het diploma civiel-ingenieur. Na een jaar te hebben gewerkt bij de NS in Utrecht werd hij in 1922 benoemd tot leraar wiskunde in Assen. Hij bleef in Assen tot 1934. In 1934 werd hij benoemd tot directeur van de Rijks-HBS en Rijkskweekschool in Coevorden. In 1939 werd hij gemobiliseerd als reserve-kapitein der infanterie. Hij kwam in krijgsgevangenschap in 1940, maar na zijn vrijlating nam hij zijn werk in Coevorden weer op. In 1941 werd hij, vanwege zijn militaire achtergrond, door de leiding van de OD (Ordedienst) verzocht toe te treden. Hij werd districtcommandant OD, daarnaast werd hij commandant van de verzetsgroep Zuidoost-Drenthe.

Op 8 januari 1945 werd hij gearresteerd in zijn huis. Ook hij was het slachtoffer van Landwachter Smit (zie: Emmens, W.).

Op de dag van de executie was Willem 50 jaar, hij was gehuwd en had 3 kinderen.

terug

W.Mantel

© www.mijn-eigen-website.nl (design)