Stichting Monument Woeste HoeveHerman Gerrit Jan HuyskampHerman werd geboren op 8 juni 1907 in Apeldoorn.
Hij was eigenaar van een houtzagerij bij Zwolle. In en om de houtzagerij hadden hij en zijn vrouw veel onderduikers. Verder was het een opslagplaats voor wapens en munitie. Hij was lid van de LO (Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers) en de LKP (Landelijke Knokploegen). In het najaar van 1944 werden veel joden uit hun schuilplaats op de Veluwe verdreven en vluchten de IJssel over. Een aantal kwam op de houtzagerij terecht. Eind november werden in de buurt een aantal mensen door de Duitsers opgepakt. Een deel van de onderduikers besloot toen te vertrekken.

Op 25 februari 1945 deed de SD (Sicherheitsdienst) een inval waarbij Herman werd gearresteerd en gevangen gezet in het huis van bewaring in Zwolle.

Op de dag van de executie was Herman 37 jaar oud, hij was gehuwd en had 2 dochters.

terug

H.G.J.Huyskamp

© www.mijn-eigen-website.nl (design)