Stichting Monument Woeste HoeveWillem Gerrit van DijkWillem werd geboren op 17 juni 1919 in Ossendrecht.
Hij was ambtenaar op de gemeentesecretarie van Grijpskerk waar hij vanaf maart 1941 werd belast met het uitreiken van persoonsbewijzen. Omdat het op de dag van de uitreiking vaak erg druk was vroeg hij of hij geholpen mocht worden door Grietje de Boer, en dat mocht. In de loop van 1943 ontstond er steeds meer behoefte aan valse persoonsbewijzen en bonkaarten door de vele onderduikers. Willem en Grietje konden voor veel valse papieren zorgen. In juli 1944 arresteerde de Landwacht (hulppolitie bestaande uit Nederlandse landverraders) een aantal onderduikers, waarbij de valse persoonsbewijzen van enkele van hen werden gevonden. De volgende dag stond de Landwacht al bij de familie De Boer. Grietje kon vluchten, maar haar tas met bonkaarten en persoonsbewijzen viel in handen van de Landwacht.

Willem moest onderduiken en ging wonen bij Anne Smallenbroek, die bureauhouder van de GDN (Geheime Dienst Nederland) in Assen was. Op 10 januari 1945 werd daar een inval gedaan en werden ze gearresteerd (zie: Braams, J.).
Zij werden gevangen gezet in het huis van bewaring in Assen.

Op de dag van de executie was Willem 25 jaar oud en ongehuwd.

terug

W.G.vanDijk

© www.mijn-eigen-website.nl (design)